PHÚC ĐẠT TOWER BÌNH DƯƠNG

Dự án căn hộ chung cư Phúc Đạt Tower Bình Dương

Dự án căn hộ chung cư Phúc Đạt Tower Bình Dương

Dự án căn hộ chung cư Phúc Đạt Tower Bình Dương còn gọi là Dự án Phúc Đạt Connect 2 được UBND Tỉnh Bình Dương Phê duyệt cho công ty  TNHH Sản Xuất & Thương Mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư. Có bền dày thành tích trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và lợi thế vị trí ngay chợ Đông Hòa. Dự án Phúc …