hợp đồng nguyên tắc

Mẫu hợp đồng nguyên tắc đơn giản nhất 2020

Mẫu hợp đồng nguyên tắc đơn giản nhất 2020

Mẫu hợp đồng nguyên tắc là gì Khi giao dịch mua bán hàng hóa, các bên giao dịch ( chủ thể của hợp đồng nguyên tắc) cần bàn bạc trao đổi kĩ lưỡng và đi đến thống nhất kí kết các điều khoản. Nội dung các điều khoản hai bên tự thảo thuận với nhau nhưng phải tuân thủ theo qui định hiện hành của pháp …