Tải mẫu hợp đồng cho thuê nhà chi tiết đầy đủ nhất năm 2020

Mẫu hợp đồng thuê nhà

 

Thuê nhà hay căn hộ chung cư là hình thức giao dịch rất phổ biến hiện nay. Khi thuê nhà hay căn hộ chung cư người có thu cầu thuê cũng như chủ cho thuê cần lập hợp đồng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi có tranh chấp xảy ra .

Tham khảo mẫu hợp đồng thuê nhà / căn hộ chung cư tại đây sẽ giúp cho quý khách nhanh chóng thực hiện được giao dịch.

 

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất

 

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở cá nhân hay tổ chức nói chung đều bao gồm các nội dung cơ bản liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của người cho thuê và khách thuê

Hợp đồng thuê nhà cần phải tuân thủ theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

Tải hợp đồng thuê nhà ngắn gọn nhất

 

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

——0o0——

HỢP ĐNG THUÊ CĂN HỘ

Hôm nay, ngày ….  tháng ….. năm 2019, chúng tôi gồm có:

 

 

Bên cho thuê (bên A) :  ………………………………………………………………………
Địa chỉ : …………………………………………………………………………..
CMND số : ………………… Quốc tịch:…………………………………………..
Bên thuê (bên B) : …………………………………………………………………………..
Địa chỉ : …………………………………………………………………………..
CMND số : ………………… Quốc tịch:…………………………………………..

 

Hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng cho  thuê căn hộ tại với nội dung như sau:

ĐIỀU I: THÔNG TIN CHI TIẾT TÀI SẢN CHO THUÊ        

–    Bên A đồng ý cho Bên B thuê tại căn hộ số: … ……(Diện tích: …….., thuộc tầng ……..) chung cư 

–    Mục đích thuê: ……………………………………………………………………………………

ĐIỀU II: THỜI HẠN THUÊ TÀI SẢN

–    Thời hạn thuê căn hộ là …01.. (một..) năm, bắt đầu từ ngày hai bên ký hợp đồng này hoặc thời hạn ấn định do hai bên thỏa thuận.

–    Hết thời hạn thuê, nếu Bên thuê có nhu cầu thuê tiếp thì  được quyền ưu tiên gia hạn thêm hợp đồng thuê, nhưng phải báo trước cho Bên A (02) tháng. Giá thuê của hơp đồng tiếp theo do hai bên thương lượng.

ĐIU III: GIÁ CHO THUÊ  

 • Giá thuê căn hộ tại hợp đồng này là: …………………. VNĐ/tháng.
 • Bằng chữ : ………………………………………………………. VNĐ chẵn
 • Giá này chưa bao gồm thuế VAT.
 • Tất cả các khoản thanh toán phải trả bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản, và thanh toán bằng VND.

 

 • Giá trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện thoại, điện, nước, phí quản lý theo quy định. Tất cả chi phí trên bên thuê sẽ cung cấp theo hóa đơn dịch vụ hoặc biểu giá theo quy định tại tòa nhà.

ĐIU IV: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

–    Sau khi ký hợp đồng này, bên thuê phải thanh toán cho bên cho thuê trước ………tháng tiền thuê và ……….tháng tiền đặt cọc theo hợp đồng.

–    Bên thuê hàng tháng phải thanh toán đúng, đủ số tiền thuê (đã được khấu trừ các chi phí) cho bên cho thuê theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt do các bên thỏa thuận. Tiền thuê sẽ được bên thuê trả cho bên cho thuê muộn nhất là vào ngày 05 (DL) hàng tháng.

ĐIU V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 • Trách nhiệm Bên A:

 

 • Phải bàn giao căn hộ cho Bên thuê theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng này.

 

–    Bên A phải đảm bảo quyền cho thuê căn hộ là liên tục và không bị ngắt ngang hợp đồng trong quá trình bên B sử dụng, và chịu trách nhiệm pháp lý do lỗi của mình gây ra_nếu không thực hiện đúng theo hợp đồng thuê tài sản. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên A vi phạm hợp đồng mà không do lỗi cố ý của bên B không thực hiện đúng thỏa thuận theo hợp đồng này, thì bên A phải bồi thường hợp đồng cho bên B là năm (05) tháng tiền thuê.

 

–    Bên A phải đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ cho Bên thuê, đảm bảo không tự mình cản trở hoặc bên thứ ba cản trở trong quá trình bên thuê sử dụng căn hộ vào mục đích thuê theo hợp đồng này.

 

 • Khi có điều chỉnh về những điều khoản trong hợp đồng thuê tài sản căn hộ, bên thuê và bên cho thuê sẽ cùng thương lượng giải quyết.

 

 • Nếu Bên thuê không thực hiện đúng những điều khoản cam kết trong hợp đồng,thì bên cho thuê có quyền gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê này, và đồng thời bên thuê phải bồi thường cho bên cho thuê năm (05) tháng tiền thuê theo hợp đồng.

 

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê này, nếu bên cho thuê chuyển quyền sở hữu căn hộ cho bên thứ 3, thì bên cho thuê sẽ thông báo cho bên thuê biết và đồng thời bên thuê sẽ được chuyển tiếp hợp đồng thuê tài sản này với bên nhận chuyển nhượng căn hộ.

 

 • Trách nhiệm Bên thuê:

 

 • Trả tiền thuê căn hộ đủ, đúng thời hạn theo cam kết tại hợp đồng thuê này.

 

–    Sử dụng căn hộ thuê đúng với mục đích ghi trong hợp đồng. Không sử dụng căn hộ với mục đích khác, và hoặc sử dụng dẫn đến vi phạm pháp luật hiện hành của Nhà Nước Việt Nam. Khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng, phải được sự đồng ý của Bên cho thuê và phải tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật về xây dựng.

–    Bên thuê có trách nhiệm bảo quản căn hộ và nội thất theo hợp đồng thuê, và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ về những mất mát, hư hỏng do lỗi của mình gây ra.

 

 • Bên thuê phải chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, an tòan về PCCC, và trật tự an ninh chung trong khu vực tòa nhà.

 

 • Bên thuê nhận căn hộ do bên cho thuê giao, nếu cố ý làm hư hỏng kết cấu cơ bản của tòa nhà, phải có trách nhiệm sửa chữa, bồi thường thiệt hại. Khi trả căn hộ phải dọn dẹp sạch sẽ và bàn giao đủ như khi nhậ

 

 • Bên thuê phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Không tàng trữ ma túy, chất gây nghiện, vũ khí, vật liệu gây cháy nổ… mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hoặc hạn chế. Bên thuê tự chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình và hành vi vi phạm pháp luật do bên thứ ba gây ra, trong quá trình sử dụng tài sản thuê.

 

 • Phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền điện, điện thoại, nước, phí quản lý…và các chi phí khác theo quy định trong quá trình sử dụng tài sản thuê, khi bên dịch vụ hoặc ban quản lý tòa nhà yêu cầu.
 • Hoàn trả căn hộ như lúc bàn giao (ngoại trừ những hao mòn tự nhiên) cho bên A khi hợp đồng hết thời hạn hiệu lực và không có nhu cầu tiếp tục thuê.

 

 

 • Trong trường hợp Bên thuê muốn chuyển quyền và nghĩa vụ thuê tại hợp đồng cho thuê này cho bên thứ ba, thì phải được sự đồng ý của bên cho thuê bằng văn bản, và bên thứ 3 thuê lại phải tuân thủ mọi điều khoản tại hợp đồng này.

 

ĐIU VI: CHM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Do quyết định ngừng hợp đồng thuê tài sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

 

 • Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn theo quy định của hợp đồng này, hoặc do thoả thuận của các bê

 

–    Nếu Bên thuê chậm thanh toán tiền thuê quá thời hạn (03) ba ngày, kể từ ngày đến hạn trả tiền thuê căn hộ theo hợp đồng, thì coi như Bên thuê tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và phải bồi thường hợp đồng theo Điều V của hợp đồng thuê này.

–    Trong trường hợp Bên cho thuê chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ đang cho thuê cho bên thứ ba, Bên thuê sẽ được ưu tiên thuê tiếp theo hợp đồng thuê căn hộ này với bên thứ ba tại thời điểm chuyển nhượng căn hộ.

ĐIU VII: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

 • Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung của hợp đồng. Trong trường hợp phải lập hợp đồng tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, hai bên phải cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết và ký các giấy tờ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục. Các bên phải tạo điều kiện cho nhau để thực hiện tốt thoả thuận, đảm bảo không thiệt hại đến quyền và lợi ích của nha
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng này, các bên trên tinh thần thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. Nếu không giải quyết được thì các bên có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.
 • Hợp đồng được lập thành hai (02) bản gốc, có giá trị pháp lý như nha Mỗi bên giữ 01 bản.

 

BÊN A                                                                                                               BÊN B

Hy vọng qua bài viết hợp đồng cho thuê nhà sẽ giúp quý khách hàng hoàn tất giao dịch cho thuê căn hộ 

Keywords:

  Đăng ký nhận báo giá

  Đã có hơn 2810 khách hàng đã tin tưởng nhadatbinhduong365 và nhận lại được lợi nhuận lên đến 3 tỷ/năm. Vui lòng điền thông tin vào form để nhận cập nhật báo giá giỏ hàng mới nhất và độc quyền.

  Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và cam kết không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích thương mại!